Monday, 15/08/2022 - 05:35|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022

Hoạt động áp dụng thử nghiệm: "Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại Trường mầm non Hùng Sơn 2, huyện Đại Từ ”.

“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” là chuyên đề trọng tâm của Giáo dục mầm non trong giai đoạn 2021-2025 và đã được các cấp quản lí từ trung ương đến địa phương từng bước quan tâm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Hướng dẫn thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trong trường mầm non nhằm xây dựng cho trẻ một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phù hợp với sự phát triển của trẻ trong giai đoạn hiện nay. Xác định môi trường giáo dục là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, trong những năm học qua bản thân tôi là một người quản luôn chú trọng trong việc chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong tất cả các hoạt động. Với điều kiện phát triển của nhà trường hiện nay, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm không còn là mục tiêu hay kết quả hướng đến, mà đây chính là con đường đang đi, là quá trình nhà trường đã và đang thực hiện để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường. Chính vì vậy để tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề này tôi đã nghiên cứu và lựa chọn đề tài: Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Điểm mới của đề tài là nhằm thay đổi về cách giáo viên xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm lớp; xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng nhận thức của trẻ.Tạo môi trường công bằng, an toàn, thân thiện, lành mạnh đối với trẻ em; kích thích tính chủ động, tích cực và sáng tạo của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”; Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và cha mẹ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Để có cơ sở, căn cứ chính xác cho việc nghiên cứu và tìm ra một số biện pháp mới để chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng tại trường Mầm non Hùng Sơn 2 như sau:

Khảo sát, đánh giá thực trạng những ưu điểm, hạn chế môi trường giáo dục của nhà trường, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế và xây dựng kế hoạch chỉ đạo. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một yếu tố quan trọng không thể thiếu của chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, là một chuyên đề được triển khai và đi vào thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, do đó việc thiết lập và khai thác chúng như một phương tiện giáo dục hữu hiệu vẫn còn nhiều hạn chế.

Từ kết quả đánh giá thực trạng bản thân tôi thấy được những ưu điểm, hạn chế của việc xây dựng, sắp xếp và khai thác sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong nhà trường, bên cạnh đó cũng nhận thấy rất rõ về công tác tham mưu xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất còn chậm, các hoạt động chăm sóc, giáo dục của giáo viên vẫn chưa hoàn toàn được thoát khỏi được lối mòn của những phương pháp truyền thống, một số giáo viên ngại thay đổi, chưa hiểu được khả năng của trẻ,  luôn lo lắng trẻ không làm được, dẫn đến những hạn chế của việc xây dựng môi trường giáo dục chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Từ đó bản thân đã nghiên cứu và tìm ra một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại Trường mầm non Hùng Sơn 2, huyện Đại Từ ”.

*Các biện pháp được tôi sử dụng trong quá trình nghiên cứu sánh kiến gồm:

Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp và mang tính hiệu quả giáo dục.

Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với điều kiện thực tế của nhóm lớp và nhận thức của trẻ.

Biện pháp 3Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trường, lớp và phù hợp với khả năng, nhận thức của trẻ

Biện pháp 3. Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và tăng cường điều kiện thực hiện Chương trình GDMN.

Biện pháp 5. Chỉ đạo giáo viên tích cực trong việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động vui chơi, học tập của trẻ

Biện pháp 6. Kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Biện pháp 7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng hành giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và thực hiện Chuyên đề.

* Kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp 

* Đối với giáo viên

Sau khi áp dụng một số biện pháp chỉ đạo thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non Hùng Sơn 2 tôi nhận thấy nhờ có biện pháp quản lý, chỉ đạo khoa học, xây dựng kế hoạch một cách khoa học, chi tiết, chất lượng giáo viên đã có chuyển biến rõ rệt: Giáo viên được nâng cao năng lực, nâng cao tay nghề, sáng tạo hơn trong thiết kế các hoạt động cho trẻ. Tự tin khi tổ chức các hoạt động cho trẻ hằng ngày hay khi Ban giám hiệu kiểm tra dự giờ đột xuất hay có báo trước đều chủ động khi tổ chức các hoạt động theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, vì trong lớp đã đảm bảo các điều kiện về môi trường giáo dục, chính tự tin và chủ động nên thực hiện nhiệm vụ thành công hơn, xử lý tốt các tình huống, tạo cơ hội học tập cho tất cả trẻ, vai trò hướng dẫn của cô cũng được nhẹ nhàng hơn và thật sự là bạn chơi của trẻ, từ đó góp phần cho việc nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.Từ những chuyển biến của đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục trẻ đã được nâng cao hơn so với năm trước.

* Đối với trẻ

Trẻ có nhiều cơ hội để trải nghiệm, có khả năng tư duy, khám phá và tự tin trong giao tiếp và tham gia các hoạt động để phát triển toàn diện.

 Tất cả trẻ được hỗ trợ để tham gia, được khuyến khích để tạo ra sự lựa chọn, giải quyết vấn đề, được khuyến khích và hỗ trợ để hợp tác và làm việc cùng nhau.

 Biết vận dụng những kiến thức đã học vào bản thân mình. Trẻ yêu trường lớp, yêu cô giáo và bạn bè, ham thích đến trường.

Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với bạn bè.

*Đối với cha mẹ trẻ

Nắm bắt được nội dung chương trình giáo dục trẻ ở trường, có sự quan tâm đến con của mình hơn, thường xuyên chủ động phối hợp với giáo viên để cùng nhau trao đổi về sự phát triển của trẻ, có sự sẽ chia, hỗ trợ và đồng hành cùng với giáo viên trong các hoạt động của lớp, của trường như trong việc phối hợp cùng với nhà trường tổ chức các ngày hội cho trẻ như: Hội xuân của bé, Tết Trung thu, Tổng kết năm học..và tổ chức cho trẻ tham quan trải nghiệm một số Di tích lịch sử tại địa phương. Tờ đó làm thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá về giáo dục Mầm non ở địa phương, bởi vì phụ huynh, toàn thể cộng đồng thấy rằng con em mình được học tập và vui chơi trong một môi trường “Xanh - An toàn -Thân thiện”. Tin tưởng và yên tâm hơn khi gửi con đến trường mầm non, yên tâm lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

*Đối với tập thể nhà trường:

Các phòng học, khuôn viên, được cải tạo, nâng cấp rất rõ, tạo nên môi trường học tập vui chơi lý tưởng để thu hút và tạo cảm hứng cho trẻ mỗi ngày đến trường.

 Với chuyên đề“Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thực sự cần thiết và quan trọng bởi đã giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi, hoạt động "Chơi mà học, học bằng chơi".Sau những năm thực hiện chuyên đề, nhà trường đã đạt được những kết quả thiết thực.Trẻ trở thành trung tâm, phát triển khỏe mạnh, tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động, mạnh dạn, tự tin và phát triển các tố chất cần thiết, phù hợp với lứa tuổi.Từ đó, trẻ được phát triển toàn diện về mọi mặt phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non và yêu cầu đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ hiện nay tại đơn vị.

Một số hình ảnh khi áp dụng sáng kiến 

 

 

 

 

 

 

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 46
Tháng 08 : 1.115
Năm 2022 : 17.307