Monday, 15/08/2022 - 05:07|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022

Thông báo lịch trực tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thông báo lịch trực tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

 Thông báo lịch trực tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

         PHÒNG GD & ĐT ĐẠI TỪ  

      TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

            Số: 11/TB -MNHS2

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

            TT Hùng sơn, ngày  24 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công trực tết Nhâm Dần năm 2022

                                                                   

          Thực hiện công văn Số: 58/PGD ĐT-TCHC ngày 20 tháng 01 năm 2022 V/v nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 ngành giáo dục huyện Đại Từ;

           Trường Mầm non Hùng Sơn 2 phân công trực tết cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên như sau:

TT

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

29/01/2022

(Ngày 27 tết)

1.Phạm Thị Thúy

2.Nguyễn Thị Liên

Giáo viên

Giáo viên

0343936362

0986824866

2

30/01/2022

(Ngày 28 tết)

1.Trần Thị Hương

2.Nguyễn Thị Thu Trà

3.Hoàng Thị Giang

Giáo viên

Cán bộ y tế

Giáo viên

0962325813

0973133261

0365840823

3

31/01/2022

(Ngày 29 tết)

1.Vũ Thị Thủy

2.Lý Thu Huyền

3.Nguyễn Thị Thu

4.Nguyễn Thị Vui

Hiệu trưởng

Tổ phó - Giáo viên

CTCĐ - Giáo viên

Phó hiệu trưởng

0399078339

0984977377

0978607362

0988568581

4

01/02/2022

(Ngày 1 tết)

1.Vũ Thị Thủy

2.Hứa Thị Thắng

Hiệu trưởng

Tổ trưởng - Kế toán

0399078339

0985724271

5

02/2/2022

(Ngày 2 tết)

1.Nguyễn Thị Vui

2.Trần Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0988568581

0356804617

6

03/2/2022

(Ngày 3 tết)

1.Vũ Thị Hoài Thương

2.Vũ Thị Nhung

3. Lý Thu Huyền

4.Nguyễn Thị Dự

Tổ trưởng - Giáo viên

Giáo viên

Tổ phó - Giáo viên

Giáo viên

0326863263

0989562452

0984977377

0979570715

7

04/2/2022

(Ngày 4 tết)

1.Nguyễn Thị Linh

2.Nguyễn Thị Quỳnh

Tổ trưởng - Giáo viên

Giáo viên

0332844713

0962163626

8

05/2/2022

(Ngày 5 tết)

1.Hà Thị Hoài

2.Ngô Thị Thái

Tổ phó - Giáo viên

Giáo viên

0977394193

0392438415

9

06/2/2022

(Ngày 6 tết)

1.Nguyễn Thị Bắc

2.Trần Thị Út

Giáo viên

Giáo viên

0384474919

0972111649

   

    *Bảo vệ thường trực: Ông Đinh Văn tài. SĐT: 0982527521

           

               Nơi nhận:

    -Các thành viên như trên (T/hiện);

    - Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG         

    

      

             Vũ Thị Thủy

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn:Trường mầm non Hùng Sơn 2 Copy link
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 46
Tháng 08 : 1.115
Năm 2022 : 17.307