Thursday, 30/11/2023 - 10:58|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2022)

Video hoạt động PTNN: LQCC: P,Q - Lớp MG: 5-6 tuổi - Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Hoài Thương

Video liên quan