Friday, 24/09/2021 - 13:05|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới 2021 -2022

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 -2021

 

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN HÙNG SƠN 2

 

 

           Số: 51/ KHTS -MNHS2     

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

 
  
 

      TT Hùng Sơn, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRẺ

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

Căn cứ vào QĐ số 05/VBHN – BGDĐT ngày 13/2/2014 của Bộ giáo dục ban hành Điều lệ trường mầm non sửa đổi QĐ số 14/2008/QĐ – BGDĐT ngày 7/4/2008;

Căn cứ thông tư liên tịch số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Ngày 16 tháng 3 năm 2015 của liên bộ: Bộ GD& ĐT và Bộ Nội vụ Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở Giáo dục Mầm non công lập;

Căn cứ số trẻ đến trường năm học: 2019 - 2020 của trường Mầm non Hùng Sơn 2;

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đại Từ và UBND Thị trấn Hùng Sơn về công tác tuyển sinh trẻ năm học 2020 - 2021;

Căn cứ điều kiện thực trạng về cơ sở vật chất trang thiết bị và đội ngũ giáo viên của trường Mầm non Hùng Sơn 2;

Trường Mầm non Hùng Sơn 2 xây dựng kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

1.Tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên: 40 đồng chí

*Trong đó: Biên chế: 23: (Ban giám hiệu: 03; Giáo viên 18: Nhân viên: 02)

*Hợp đồng: 17: Giáo viên: 09; Cô nuôi: 08

2. Cơ sở vật chất: Đảm bảo đủ các phòng học và phòng chức năng phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

*Trong đó:

- Tổng số 11 phòng học kiên cố

- 01 phòng giáo dục thể chất và nghệ thuật

- 01 phòng hội đồng

- 01 phòng y tế

- 01 phòng bếp ăn

- 01 phòng Hiệu trưởng

- 01 Phòng phó hiệu trưởng

1. Mục tiêu

- Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. Nếu trẻ trên địa bàn đăng ký vượt quá quy định tại điều 13 của Điều lệ trường Mầm non (Số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ giáo viên và diện tích sử dụng đạt 1,5 m2/1 trẻ ).

- Huy động 97/97 trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Huy động tất cả trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi Mầm non ra lớp.

-Tổ chức tuyển sinh đúng qui định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và CMHS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ để chuẩn bị tốt cho trẻ vào học trường phổ thông.

-Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, hạn chế việc tuyển học sinh trái tuyến;

- Đảm bảo học sinh ở khu tái định cư (do ảnh hưởng của dự án Núi Pháo)  có điều kiện học tập ổn định;

+ Tổng số trẻ từ 03 tháng tuổi đến 2 tuổi: 272 trẻ

+ Tổng số trẻ từ 3 đến 5 tuổi: 296 trẻ

 + Huy động: Tổng số trẻ: 320/568 trẻ/ 11 nhóm lớp

         *Trong đó: Nhóm trẻ: 3 nhóm = 80 trẻ/ 272 trẻ đạt 29,4%

                    Mẫu giáo: 08 lớp   = 240 trẻ/ 296 trẻ đạt 82%

- Trẻ 5 tuổi (Sinh năm 2015) đến trường: Số trẻ 87/97 đạt 89,7%

(3 lớp: 29 học sinh/1 lớp)

- Trẻ  4 tuổi (Sinh năm 2016) đến trường: Số trẻ 93/93 đạt 100%

(3 lớp: 31 học sinh/lớp )

- Trẻ 3 tuổi (Sinh năm 2017) đến trường: Số trẻ 60/106 đạt 57%

(2 lớp: 30 học sinh /lớp)

- Trẻ nhà trẻ (sinh năm 2018) đến trường: Số trẻ 80/272 đạt 29,4 %

        (3 nhóm: 26,6 học sinh/nhóm )

2. Thời gian tuyển sinh:

- Từ 20/7 đến 30/7/2020: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh báo cáo UBND Thị trấn Hùng Sơn.

- Từ 03/8 đến 05/8/2020: Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch tuyển sinh của đơn vị.

- Từ 10/8 đến hết ngày 21/8/2020: Tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp lớp. Thực hiện theo quy định Khung thời gian thực hiện chương trình năm học của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định.Trong giờ hành chính tại văn phòng nhà trường.

- Thời gian nhà trường tổ chức đón trẻ đến trường ăn bán trù: Nhà trường sẽ thông báo sau tới từng phụ huynh khi có công văn chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.

II. Hồ sơ tuyển sinh của trẻ năm học 2020 -2021:

- Đối với những trẻ đã đi học tại trường Mầm non Hùng Sơn 2 năm học 2019 - 2020 yêu cầu bổ sung vào hồ sơ gồm

1. Giấy chứng nhận ưu tiến (Nếu có) như: Hộ khẩu vùng 135, Hộ nghèo và cận nghèo năm 2020, Dân tộc ít người, Con liệt sĩ, con thương binh, trẻ khuyết tật). (Photo công chứng).

- Đối với trẻ mới đi học năm đầu tiên năm học 2020  - 2021 nộp 1 bộ hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin học trường Mầm non ( Mẫu của trường ).
2. Bản sao giấy khai sinh.
3. Bản cam kết của phụ huynh về nội quy nhà trường. 
4. Sổ hộ khẩu gia đình (Photo công chứng).
5. Sổ theo dõi sức khỏe trẻ ( Theo quy định của nhà trường).
6. Giấy chứng nhận ưu tiến (Nếu có) như: Hộ khẩu vùng 135, Hộ nghèo và cận nghèo năm 2020, Dân tộc ít người, Con liệt sĩ, con thương binh, trẻ khuyết tật). (Photo công chứng).

7. Bảo hiểm y tế học sinh (Photo).

8. Giấy khám sức khỏe: Đối với những trẻ có dấu hiệu sức khỏe trẻ không bình thường. Được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.( Đối với trẻ khuyết tật)

Lưu ý: Nhà trường chỉ làm thủ tục tuyển sinh đối với trẻ có hộ khẩu thuộc địa bàn Thị trấn Hùng Sơn. Sau thời gian tuyển sinh nếu thiếu chỉ tiêu học sinh nhà trường mới tuyển sinh thêm trẻ ngoài địa bàn.

III. Tổ chức thực hiện

1. Về công tác tuyển sinh

- Khảo sát số trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn và số học sinh có nhu cầu đi học, đặc biệt trẻ 5 tuổi, trẻ khuyết tật; Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh xin ý kiến của UBND Thị trấn Hùng Sơn, trình lãnh đạo phòng GD&ĐT Đại Từ.

- Thông báo công khai tại trường kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh.

 - Đối với trẻ nhà trẻ đáp ứng nhu cầu của phụ huynh khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên.

- Ưu tiên tuyển sinh trẻ 5 tuổi: tuyển 100% trẻ 5 tuổi địa bàn có nhu cầu vào trường. Ưu tiên về CSVC và bố trí giáo viên có chuyên môn vững. Không học ghép với trẻ độ tuổi khác;

- Phụ huynh gửi con có đơn xin học theo mẫu, nhà trường thông báo danh sách và gửi phiếu nhập học do Hiệu trưởng ký tới từng học sinh. Giáo viên tuyệt đối không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học.

- Nhà trường phân công giáo viên làm công tác tuyển sinh: Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục nhập học không gây khó khăn cho phụ huynh.

2. Về đội ngũ giáo viên, nhân viên.

Căn cứ số trẻ đăng ký ra lớp, có kế hoạch phân công giáo viên, nhân viên đảm bảo tỉ lệ giáo viên/trẻ theo qui định của Điều lệ trường mầm non. Không tuyển mới giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

3. Về điều kiện cơ sở vật chất

- Hạn chế số học sinh trái tuyến và những bất hợp lý trong công tác tuyển sinh. Đảm bảo diện tích 1,5 m2/ trẻ.

- Kiểm tra rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ trẻ trong năm học mới và có kế hoạch sửa chữa CSVC, mua sắm trang bị mới đảm bảo phù hợp với trẻ Mầm non và nguyên tắc tài chính theo qui định.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2020 - 2021. Đề nghị toàn thể CBQL, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

-Phòng GD & ĐT Đại Từ ( B/ cáo);

-UBND TT Hùng Sơn ( B/cáo);

-Phụ huynh học sinh ( P/hợp);

-CBQL-GV và nhân viên toàn trường ( T/hiện).

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thị Thủy

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 85
Hôm qua : 123
Tháng 09 : 3.100
Năm 2021 : 15.980