Friday, 24/09/2021 - 12:18|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới 2021 -2022

Biểu mẫu công khai Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020-2021

Biểu mẫu số 1

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                        TT Hùng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,

Năm học 2020 – 2021

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được.

- Trẻ ăn bán trú  60/60= 100%

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ 60/60 = 100%.

- Số trẻ phát triển bình thường đạt 60/60 = 100%

Số trẻ ăn bán trú đạt 290/290 = 100%

Số trẻ kiểm tra sức khỏe định kỳ 290/290 = 100%

Số trẻ phát triển bình thường đạt 287/290 = 99%;

 

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 - Thực hiện chương trình GDMN theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 và  TT 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/11/2009

- Thực hiện chương trình GDMN theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 và  TT 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/11/2009

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

98 - 100% trẻ đạt theo yêu cầu độ tuổi

100% trẻ đạt theo yêu cầu độ tuổi

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 Có đầy đủ cơ sở vật chất,đồ dùng đồ chơi,  trang thiết bị phục vụ cho công tác Chăm sóc - Nuôi dưỡng – Giáo dục trẻ theo quy định.

 Có đầy đủ cơ sở vật chất,đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho công tác Chăm sóc - Nuôi dưỡng – Giáo dục trẻ theo độ tuổi. Riêng trẻ 5 tuổi đầy đủ 114 danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT.

 

 

                                                                                                                                                         Thủ trưởng đơn v

 

 

                                                                                                                    Vũ Thị Thủy

Biểu mẫu số 2

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                          TT Hùng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2020-2021

STT

Nội dung

Tổng

số trẻ

em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5

tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

350

0

0

60

102

98

90

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

350

0

0

60

102

98

90

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

350

0

0

60

102

98

90

III

Số trẻ em được KT định kỳ sức khỏe

350

0

0

60

102

98

90

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

350

0

0

60

102

98

90

V

Kq phát triển sức khỏe của trẻ em

350

0

0

60

102

98

90

1

Số trẻ cân nặng bình thường

340

0

0

58

98

95

89

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

20

0

0

2

4

3

1

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

339

0

0

57

100

94

88

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

11

0

0

3

2

4

2

5

Số trẻ thừa cân béo phì

3

0

0

0

0

1

2

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

60

0

0

54

 

 

 

2

Chương trình giáo dục MG

290

 

 

 

102

98

90

                                                                

                                                                                                                                                                          Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                                                                                                  Vũ Thị Thủy

Biểu mẫu số 3

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                                 TT Hùng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2020

                 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2020- 2020

 

STT

Nội dung

Số lượng

Diện tích

I

Tổng số phòng

12

    648m2

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

12

 1,5 m2/trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

0

 

III

Số điểm trường

1

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

 

 3.486.000

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

 

1,445 m2

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

12

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

0

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

0

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

12

 25,2

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

1

 95

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

12/12  lớp có đủ đồ chơi theo danh mục quy định

 

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

10

 

1

Máy vi tính

8

 

2

Máy chiếu

2

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

  

1

Ti vi

12

1 cái /1 lớp

2

Nhạc cụ (Đàn ocgan)

1

 

3

Máy phô tô

0

 

5

Catsset

0

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

12

 

7

Thiết bị âm thanh (Ampli, thùng bass)

1

 

8

Đồ chơi ngoài trời

 

 

 

 

 

 

Cầu trượt đơn , Cầu trượt liên hoàn, Con thú nhún , Bập bênh, xích đu nhà chòi, xích đu 4 chỗ, thang leo cầu trượt xích đu liên hoàn, thang leo đơn, Đu quay, nhà bóng, con vật khu vườn cổ tích …

9

Bàn ghế đúng quy cách

160 bộ

 

10

Thiết bị khác…

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 9

 

17

 

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

 

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                          Vũ Thị Thủy

 

                                                                                                                                                                                     Biểu mẫu số 4

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

            TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

             TT Hùng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 – 2021

 

 
  

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Đạt

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

41 

 0

 

 

 

 

3

10

8

20

 

I

Giáo viên

28

 

 

20

 4

4

 

 

 

 

20

4

 1

 

1

Nhà trẻ

 

 

 4

 1

2

 

2

3

0

5

 

 

2

Mẫu giáo

21

 

 

 16

3

 2

 

3

5

5

15

5

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 3

 3

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

10

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

 

 

 

 

 1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                Vũ Thị Thủy

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 123
Tháng 09 : 3.068
Năm 2021 : 15.948