Saturday, 27/11/2021 - 06:26|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) năm 2021 -2022

Quy chế phối hợp giữa công đoàn với BGH nhà trường năm học 2020 -2021

LĐLĐ HUYỆN ĐẠI TỪ

CĐ TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

QUY CHẾ

QUY ĐỊNH VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA

BAN GIÁM  HIỆU VÀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ luật công đoàn và nghị quyết 133/ HĐBT ngày 28/3/1986 của Hội đồng Bộ trưởng.

Căn cứ vào nghị định 418/ HĐBT bộ trưởng bộ giáo dục - Đào tạo và chủ tịch công đoàn giáo dục Việt Nam quy định một số điều về trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa các cấp chính quyền và công đoàn từ Bộ đến các cơ sở như sau:

I. Nguyên tắc chung:

Mối quan hệ giữa các cấp Chính quyền và Công đoàn dựa trên cơ sở Công đoàn là tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp Công nhân, của người lao động cùng với Chính quyền các cấp chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công nhân, viên chức. Quan hệ hợp tác giữa các cấp Chính quyền và Công đoàn là hợp tác tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức, Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Hiệu trưởng các trường học khi thực hiện chức năng quản lý của mình, có liên quan đến trách nhiệm quyền lợi của người lao động, nhất thiết phải có sự phối hợp bàn bạc với Công đoàn các cấp.

II. Thực hiện dân chủ trong các trường học:

- Tổ chức Công đoàn phối kết hợp với Hiệu trưởng tạo các điều kiện thuận lợi để giáo viên, công nhân viên được thực hiện quyền làm chủ của mình trong các công việc của nhà trường.

- Công đoàn được thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình địa phương, đến nghĩa vụ, quyền lợi của giáo viên như của nhà trường.

- Được thảo luận và tham gia quyết định kế hoạch năm học, các chương trình công tác dài hạn, ngắn hạn của nhà trường.

- Được hưởng đầy đủ và đúng thời hạn các chính sách đãi ngộ của nhà nước của ngành của địa phương đã ban hành.

- Được quyền yêu cầu đánh giá dân chủ công khai, công bằng khi có thành tích cũng như mặt khuyết điểm.

- Được quyền tìm hiểu yêu cầu kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của nhà trường, góp ý phê bình, chất vấn về công tác của cán bộ quản lý nhà trường một cách trực tiếp, hoặc thông qua các tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi ích chính đáng trước pháp luật, khi bị xúc phạm về danh dự, thân thể, tài sản và quyền công dân khác

 III. Tổ chức quản lý phong trào thi đua:

- Công đoàn kết hợp với nhà trường chỉ đạo tốt phong trào thi đua của ngành, đơn vị để có hiệu quả thiết thực.

- Công đoàn kết hợp với nhà trường xây dựng kế hoach thi đua chế độ khen thưởng đánh giá phong trào, quyết định khen thưởng cho các tổ chức, lớp, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

- Công đoàn kết hợp với nhà trường động viên quần chúng hăng hái thi đua thực hiện các mục tiêu đề ra, biểu dương kịp thời kịp thời những cá nhân đạt được các thành tích cao trong các phong trào.

IV. Tham gia quản lý trường học:

- Công đoàn tham gia quản lý trường học bằng những việc chính sau:

- Cùng Hiệu trưởng Đại hội cán bộ công chức viên chức vào đầu năm học nhằm thông qua nhiệm vụ, kế hoạch năm học và các biện pháp thực hiện.

- Phối hợp với hiệu trưởng làm tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, trường, của địa phương.

- Công đoàn tham gia với hiệu trưởng 5 công khai.

- Tham gia với hiệu trưởng phân công lao động cho hợp lý, phát huy mặt mạnh, giảm bớt khó khăn cho mọi thành viên trong trường, giữ gìn mối đoàn kết và phát huy tinh thần tương thân tương ái.

- Tham mưu với hiệu trưởng tạo cơ hội cho chị em giáo viên trao đổi kinh nghiệm học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, dự giờ thăm quan trường, lớp, bồi dưỡng các chuyên đề…

V. Lề lối làm việc:

- Các cuộc giao ban định kỳ và các hội nghị sơ kết, phổ biến các công tác của ngành, trường, chính quyền, đại diện công đoàn mời tham dự để góp ý kiến, cùng nhau quán triệt công tác và các hoạt động công đoàn.

- Hiệu trưởng được mời dự Hội nghị định kỳ của ban chấp hành Công đoàn để thông báo những chủ chương công tác lớn của ngành và đóng góp ý kiến cho hoạt động Công đoàn.

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở mỗi tháng sinh hoạt định kỳ một lần.

VI. Điều khoản thi hành:

- Ban giám hiệu cùng với công đoàn trường tổ chức thực hiện quy chế, quy định này.

- Công đoàn có quyền kiến nghị xử lý những cá nhân cố ý làm trái hoặc không thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của Công đoàn.

- Quy chế này thực hiện từ ngày 20 tháng 10 năm 2020.

 

    T/M . BAN GIÁM HIỆU  

           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

               Vũ Thị Thủy

T/M. BCH CÔNG ĐOÀN               

CTCĐ

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 63
Tháng 11 : 2.151
Năm 2021 : 25.207