Saturday, 27/11/2021 - 06:12|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) năm 2021 -2022

Cam kết thi đua giữa nhà trường và công đoàn năm học 2020 2021

LĐLĐ HUYỆN ĐẠI TỪ

CĐ TRƯỜNG MN HÙNG SƠN 2

 

 
  
 

                 

                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

              TT Hùng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2020                  

CAM KẾT THI ĐUA GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 với chủ đề “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, trường Mầm Non Hùng Sơn 2 tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động đầu năm học nhằm thảo luận, bàn bạc, tìm tòi các biện pháp thực hiện chỉ tiêu năm học. Hội nghị tập trung cao độ trí tuệ của tập thể, với khí thế quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học; tìm ra những biện pháp và hướng đi đúng đắn, phù hợp tình hình thực tế của nhà trường để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị này, Công đoàn và nhà trường ký cam kết thi đua với nội dung sau:

* Về phía nhà trường:

Nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt các điều khoản của Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021 thể hiện về: Tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo các quyền lợi đối với người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ và các quy định khác.

Đảm bảo thực hiện tốt 3 công khai, 4 kiểm tra:

* Ba công khai:

- Công khai chất lượng giáo dục thực tế.

- Công khai điều kiện đảm bảo về chất lượng giáo dục.

- Công khai thu chi tài, chính.

* Bốn kiểm tra:

- Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở thường xuyên kiểm tra việc phân bổ ngân sách nhà nước cấp chi phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường, kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn, kinh phí chi cho mua sắm dụng cụ phục vụ trong nhà trường, kinh phí chi cho việc mua bổ sung tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên...

- Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở: Kiểm tra các khoản thu đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh nộp kịp thời về nhà trường.

- Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở: Kiểm tra về chi ngân sách, chế độ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên, chế độ nâng lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

- Ban thanh tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm.

Việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu phiền hà; kế hoạch bồi dưỡng CBCCVC; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CBCCVC; rà soát bổ sung các nội quy, quy chế nội bộ...và các quy định khác trong cơ quan để thực hiện khoa học và có hiệu quả.

* Về phía Công đoàn trường: 

- Thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, cùng Chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC và người lao động, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng xã hội.

- Công đoàn chủ động phối hợp với Nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm  cho đoàn viên, và người lao động.

- Động viên đoàn viên công đoàn tham gia tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học để không ngừng nâng cao trình độ, phục vụ tốt cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ; Nâng cao trình độ về công nghệ thông tin.

Tiếp tục duy trì và  đẩy mạnh phong trào thi đua:

- Phong trào “Thi đua trong các đợt thi đua”

- Phong trào “làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo”

- Phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

- Phong trào xây dựng trường học, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Tiếp tục xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Phong trào thi đua với các cuộc vận động:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Làm tốt cuộc vận động “Dân chủ kỷ cương, tình thương trách nhiệm”

- Cuộc vận động  “Xã hội hóa giáo dục” và các cuộc vận động thi đua yêu nước.

Công đoàn cam kết cùng với Chính quyền phấn đấu năm học 2020 - 2021: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đăng ký thi đua của các tập thể, các cá nhân, kết quả năm học.

- Đối với tập thể: Trường Mầm non Hùng Sơn 2 đạt danh hiệu “Trường học đạt chuẩn văn hóa”; “Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Công đoàn đạt danh hiệu: “CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ”

- Đối với cá nhân: 34/34 đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao = 100%

                             27/34 đ/c đạt Lao động tiên tiến = 79,4%

                               4/34 đ/c đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua = 11,8%

Chúng tôi kêu gọi các cá nhân, các tổ chức, đoàn thể liên quan trong nhà trường, hãy chung sức, chung lòng, cùng hành động, thực hiện thành công các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2020 - 2021.

 

T.M BCH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

 

 

Nguyễn Thị Thu

        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

         Vũ Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 63
Tháng 11 : 2.151
Năm 2021 : 25.207