Monday, 15/08/2022 - 05:27|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022

Triển khai hội nghị học tập bồi dưỡng chính trị hè năm học 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch số 01-KHPH/BTG-PGDĐT v/v bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc huyện Đại TừNgày 24/08/2019 trường Mầm non Hùng sơn 2 tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho 100% giáo viên , NV trong nhà trường.

Triển khai tại hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thìn - BTCB - HTNT.

Trong thời gian  01 ngày, đồng chí Vũ Thị Thìn - BTCB - HTNT. truyền đạt các nội dung cơ bản một số các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của BCH Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong dời sống chính trị kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước, tình hình thời sự quốc tế...

- Thông tin nội dung cơ bản các nghị  quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của BCH TW, Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII.

- Nghị quyết số 36 – NQ/TW, ngày 22/10/2018 của BCH TW Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2013 tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết số 08- NQ / TW, ngày 25/10/2018 của BCH TW về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên BCT, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên BCH TW.

- Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị ( khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thu địch trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 35- CT/ TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Thông tin về tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật sáu tháng đầu năm 2019; một số tình hình của địa phương.

Đây là cơ hội giúp các đồng chí GVNV trong nhà trường  tiếp cận với các chủ trương, nghị quyết, những vấn đề của địa phương..., giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay... Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả công tác quản lý, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2019-2020.

* Một số hình ảnh lớp tập huấn: 

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 46
Tháng 08 : 1.115
Năm 2022 : 17.307