Monday, 15/08/2022 - 04:14|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2020

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ   
TRƯỜNG: Mầm non Hùng Sơn 2   
Chương: 622  
    
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2020
   ĐVT: đồng
STTChỉ tiêuDự toán được giaoGhi chú
ADự toán thu  
ITổng số thu              3,837,219,400 
1Thu phí, lệ phí                    134,300,000 
  Học phí                    134,300,000 
2Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ  
 (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)  
3Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)  
4Thu sự nghiệp khác  
 (Chi tiết theo từng loại thu)  
5Thu NSNN cấp                 3,702,919,400 
IISố thu nộp NSNN  
1Phí, lệ phí  
 (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)  
2Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ  
 (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)  
3Hoạt động sự nghiệp khác  
 (Chi tiết theo từng loại thu)  
IIISố được để lại chi theo chế độ                                  -    
1Phí, lệ phí  
 Học phí  
2Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ  
 (Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)  
3Thu viện trợ  
4Hoạt động sự nghiệp khác  
 (Chi tiết theo từng loại thu)  
BDự toán chi ngân sách nhà nước              2,587,873,377 
ILoại 490, khoản 493, mã nguồn 13              2,146,279,877 
1Chi thanh toán cá nhân2,058,167,375 
2Chi nghiệp vụ chuyên môn26,690,000 
3Chi mua sắm, sửa chữa40,830,000 
4Chi khác20,592,502 
IILoại 490 khoản 493, mã nguồn 12                 441,593,500 
1Chi nghiệp vụ chuyên môn                    380,592,000 
2Chi trả nâng cấp phần mềm Misa, cổng thông tin điện tử                       6,000,000 
3Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh                       1,050,000 
4Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh                     10,951,500 
5Chi khắc phục hậu quả thiêntai                     33,000,000 
6Mua bảo chì phần mềm                        7,000,000 
 Thông tin tuyên truyền                       3,000,000 
CDự toán chi nguồn khác (nếu có)  
1Chi thanh toán cá nhân  
2Chi nghiệp vụ chuyên môn  
3Chi mua sắm, sửa chữa  
4Chi khác  
    
  Ngày 29 tháng 10 năm 2020
  Thủ trưởng đơn vị
    
    
                    Vũ Thị Thủy  
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 46
Tháng 08 : 1.114
Năm 2022 : 17.306