Thursday, 30/11/2023 - 12:17|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2022)

Biên bản niêm yết công khai phê duyệt giao dự toán chi NSNN năm 2020

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN HÙNG SƠN 2

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                       TT Hùng Sơn 2, ngày 29 tháng 11 năm 2020

 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai phê duyệt giao dự toán chi NSNN năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 29 tháng 11 năm 2020 tại văn phòng hội đồng Trường  Mầm non Hùng Sơn 2  đã  tổ chức cuộc họp về việc công khai phê duyệt giao dự toán chi NSNNnăm  2020.

I - THÀNH PHẦN 

1. Bà Vũ Thị Thủy-  Hiệu trưởng

2. Bà Mai Thị Linh - Phó hiệu trưởng

3. Bà Nguyễn Thị Vui – Phó hiệu trưởng

4. Bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch công đoàn

5. Ông Nguyễn Văn Bản - Kế toán

6. Bà Ngô Thị Thái - Giáo viên -  kiêm thủ quỹ

7. Bà Vũ Thị Nhung- Trưởng ban thanh tra nhân dân nhà trường

II - NỘI DUNG

Lập biên bản về việc niêm yết công khai phê duyệt giao dự toán chi NSNNnăm  2020 của trường Mần non Hùng Sơn 2  bằng hình thức niêm yết tại bảng tin của nhà trường(Có phụ biểu, biểu mẫu công khai dự toán đính kèm)

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ  14h  ngày 29  tháng 11  năm 2020 sẽ kết thúc việc niêm yết vào  hồi  15h ngày 29  tháng  11  năm 2020.

Thực hiện niêm yết công khai phê duyệt giao dự toán chi NSNN năm  2020 của  trường Mầm non Hùng Sơn 2 được niêm yết tại bảng tin của nhà trường cho mọi người trong cơ quan, đơn vị được biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục trong thời gian theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

 

Biên bản lập xong hồi 15h 00 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bản

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Vũ Thị Thủy

 

 NHỮNG NGƯỜI DỰ NIÊM YẾT

1    Mai Thị Linh ………………

2    Nguyễn Thị Vui………………..

3    Ngô Thị Thái ……………………

4   Vũ Thị Nhung …………………

 

 

 

Lượt xem: 456
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 42
Tháng 11 : 1.289
Năm 2023 : 12.429