Thursday, 30/11/2023 - 10:53|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2022)

Biên bản họp hội đồng sư phạm thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020

 

 

 

  

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             

           

 

 TT Hùng Sơn, ngày  29 tháng  11 năm 2020

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

Thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2020

 
 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Vào lúc 14h00 ngày 29/11/2020 tại : Trường MN Hùng Sơn 2

I. Thành phần:

Tổng số cán bộ giáo viên gồm: 23 đồng chí.

Có mặt: 23/23 đồng chí.

Chủ tọa: Bà Vũ Thị Thủy – Hiệu trưởng 

Thứ ký: Bà: Nguyễn Thị Thu Trà – Thư ký hội đồng   

II. Nội dung:

Ngày 08/01/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại từ giao kinh phí đầu năm 2020 cho các đơn vị dự toán thuộc Phòng GD&ĐT Đại từ tại Quyết định số 15/QĐ-PGDĐT, Trường Mầm non Hùng Sơn 2 họp công khai dự toán chi ngân sách năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Dự toán được giao: 2.984.218.000 đồng

2. Dự toán chi là: 2.984.218.000 đồng

Trong đó: 1. Chi thường xuyên là:      2.777.732.000 đồng

                    Chi thanh toán cá nhân: 2.777.732.000. đồng

                    Chi khác:                          206.486.000 đồng

                2. Chi không thường xuyên:   718.000.000 đồng

Buổi họp kết thúc vào 15h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản lưu đơn vị./.

­­­­

THƯ KÝ

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Trà

CHỦ TỌA

 

 

 

Vũ Thị Thủy

 

 

Lượt xem: 410
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 42
Tháng 11 : 1.289
Năm 2023 : 12.429